Ve Staré synagoze můžete navštívit výstavu o třetí Loosově ženě Kláře Beckové

Plzeňanka Klára Becková byla třetí a poslední žena architekta Adolf Loose. Od 5. června až do konce prázdnin můžete ve Staré synagoze v Plzni (vchod do vnitrobloku z domu ve Smetanových sadech 5) zhlédnout výstavu, která se věnuje výjimečné ženě, která po boku Adolfa Loose stála na sklonku jeho života. Fotografka Klára Becková je autorkou Loosova literárního portrétu, který je dodnes zdrojem cenných informací o složité osobnosti architektonického genia. Sama Klára bohužel neunikla osudu většiny plzeňských Židů a v roce 1942 zahynula v koncentračním táboře v Rize. Návštěvníci výstavy se prostřednictvím fotografií a doprovodných textů projdou Klářiným dětstvím, jejím seznámením s architektem Loosem, jejich bouřlivým rozchodem i smutným osudem. Díky Loosovi Klára rovněž poznala i celou řadu světových osobností, literátů, malířů, hudebníků nebo filmařů, kteří se na výstavě také objevují.

Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin kromě sobot a židovských svátků až do  31. srpna 2017.