Vydejte se do Loosových interiérů za kulturou

Vydejte se do Loosových interiérů za kulturou

Kulturní jaro 2022

 

7. 4.  / 18:00

Petr Polák: fotografie a videotvorba v architektuře

přednáška fotografa Petra Poláka

byt Krausových, Bendova 10

Přednáška plzeňského fotografa Petra Poláka ze Studia Petrohrad, který se specializuje na fotografování architektury. Fotografii se věnuje 15 let, jeho snímky se objevují v prestižních architektonických magazínech a publikacích v Česku i zahraničí. Je spoluautorem knihy Praha brutálně krásná věnované mimořádným pražským stavbám z let 1969-88, autorem námětu a koncepce vznikajícího filmu o Loosových interiérech v Plzni a spolumajitelem kreativní platformy Studio Petrohrad. Spolupracuje s uskupením BoysPlayNice a magazínem Intro, pro který vytváří krátká videa o české architektuře. Díky přednášce nahlédneme do zákulisí přípravy celovečerního filmu Pohodlné století, v němž hraje hlavní roli pětice interiérů od Adolfa Loose, a dozvíme se něco o specifikách fotografie architektury. Odkaz na vstupenky. Vstupenky je možné zakoupit i v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky 41 nebo na Palubě Hamburk i na místě před přednáškou.

 

5. 5.  / 18:00

Evropa v módě – odívání starého kontinentu

přednáška Mileny Hasalové

byt Krausových, Bendova 10

…kde je hranice mezi oděvem a módou? A má nějaké hranice sama móda? Co v dějinách odívání znamená „být Evropankou, být Evropanem“? Co jsme si během četných sezón vypůjčili z cizích šatníků – a co jsme do nich na oplátku uložili? Jak dobrodružná byla cesta od tógy k obleku? Zveme vás na historickou výpravu za evropskou módní identitou. Přednáška Mgr. Mileny Hasalové. Odkaz na vstupenky. Vstupenky je možné zakoupit i v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky 41 nebo na Palubě Hamburk i na místě před přednáškou.

 

27. 5.  / 18:00

Plzeňská muzejní noc: ADOLF LOOS V JINÉM SVĚTLE

komentované prohlídky, audiovizuální instalace

byt rodiny Huga Semlera, Klatovská 19

Během Plzeňské muzejní noci vás v bytě rodiny Huga Semlera od architekta Adolfa Loose čeká nevšední audiovizuální zážitek. Vydejte se na speciální večerní komentované prohlídky, během nichž poznáte jedinečnou architekturu v docela jiném světle. Světelné efekty v režii ateliéru Multilab plzeňské Sutnarky citlivě vyzdvihnou jedinečné prvky interiéru a umocní jejich působivost, čímž zároveň vzdají hold Loosově výjimečné tvorbě. Adolf Loos při navrhování svých realizací rád pracoval se světlem. Jeho vhodná intenzita i odstín dokázaly v interiérech vykouzlit příjemnou atmosféru, použitá svítidla i jejich světelné efekty navíc tvořily originální designové prvky.
Program v rámci Plzeňské muzejní noci vzešel ze spolupráce s ateliérem Multimédií Multilab na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na ZČU v Plzni. Prohlídky se konají po 20 minutách (max. 20 osob) od 18 do 22 hodin. Vstupné je 50 Kč, prodej vstupenek bude probíhat na místě na místě.

 

2. 6.  / 18:00

přednáška

Loosovy principy navrhování a rozdílné přístupy restaurování jeho realizací

byt Krausových, Bendova 10

Přednáška architekta Karla Zocha, vedoucího památkové péče města Plzně, který se zasloužil o zpřístupnění Loosových interiérů v Plzni, posluchače seznámí s jednotlivými plzeňskými projekty Adolfa Loose, a to jak dochovanými, tak s těmi, které nenávratně zanikly. Odpoví na otázky, jakými principy se při svém architektonickém navrhování Loos řídil. Co pro něj bylo podstatné a proč? Jak se promítly jeho filozofické úvahy do konkrétních realizací? A jak k opravě mimořádně cenného Loosova díla přistoupili architekti pověření návrhem jeho oprav a restaurování? Jak si poradili v situacích, kdy mnohdy chyběly věrohodné podklady a informace?
Délka akce včetně prohlídky interiéru cca 120 minut.

Vstupenky.

 

9. 6.  / 18:00

přednáška

Architektura jako věc veřejná 4/4

Závěrečný díl přednáškového a diskusního cyklu o souvislostech architektury a veřejné správy se soustředí na politické angažmá architektů a architektek. Zkušenosti architektů, kteří díky své politické funkci mohli či mohou okolní prostředí ovlivňovat i jinak než výkonem své profese přiblíží někdejší pražský primátor a současný předseda České komory architektů Jan Kasl, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy a nynější náměstek pražského primátora Petr Hlaváček a někdejší městský architekt v Mnichově Hradišti a náměstek primátora v Jablonci Jakub Chuchlík.

Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě nebo v předprodeji online. Přednášku pořádá Pěstuj prostor, z. s. s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Nadace české architektury.

 

28. 8.  / 18:00

Odpolední čaj u Loosů

divadelní představení

byt Krausových, Bendova 10

Život se světoznámým architektem rozhodně nebyla procházka přepychem a už vůbec ne růžovým sadem. Své by o tom mohla vyprávět Loosova třetí žena Claire. Prostřednictvím divadelní inscenace Odpolední čaj u Loosů máte možnost do této rodinné idylky nakouknout. Hra však neodhalí jen to čistě osobní z Loosovy povahy, ale architektovými slovy přednese i jeho pohled na architekturu a dobové móresy. Divadelní hru inspirovanou životem architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire napsala Milena Štráfeldová. Účinkuje Poetické divadlo. V ceně vstupenky je i krátká prohlídka interiéru.

 

 

.