Do Roku Adolfa Loose se zapojí i Plzeň

Muzeum hlavního města Prahy a Národní památkový ústav vyhlásili rok 2020 jako Rok Adolfa Loose. Cílem je u příležitosti 150. výročí narození slavného architekta připomenout jeho výjimečné dílo. Zajímavé akce a velké výstavy se chystají jak v Praze, tak v Loosově rodném Brně. Do programu se zapojí také město Plzeň, které prostřednictvím organizace Plzeň - TURSIMUS Loosovy plzeňské převážně bytové realizace pravidelně zpřístupňuje veřejnosti.

Hlavní část programu v Plzni bude směřována na podzim. Chystají se dvě výstavy i doprovodný tematický program plný přednášek a kulturních akcí v interiéru v bytě Krausových v Bendově ulici. Už na jaře se ale mohou návštěvníci těšit například na Purimový kabaret klezmerové skupiny Mi Martef a na řadu dalších menších akcí. Podrobný program zveřejníme na webu Adolf Loos Plzeň a facebooku v nejbližších týdnech.