Kulturní program v Loosových interiérech

Vstupenky na jednotlivé akce (koncerty, divadelní představení a přednášky) je možné zakoupit v Turistických informačních centrech Visit Plzeň anebo online. Kulturní program v Loosově interiéru v bytě Krausových (Bendova 10) pořádá organizace Plzeň – TURISMUS za finanční podpory Plzeňského kraje.

5. 9.  18:00
Ikony / příběh krásy III.
přednáška Mileny Hasalové (vstupenky a více informací)
Byt Krausových (Bendova 10)

15. 9. 18:00
Roš haŠana aneb Sladký nový rok
klezmerový koncert Mi Martef (vstupenky a více informací)
Byt Krausových (Bendova 10)

20.9. 18:00 – 23:00
Noc literatury 
Lucie Štěpánková čte  z knihy Aleksandra od nizozemské autorky Lisy Weedy. jedná se o rodinnou ukrajinskou ságu překlenující více než století (více informací).
Byt Voglových ( vstup Klatovská tř. 10)

6. 10. 19:00
Adolf Loos – revolucionář mezi architekty
promítání dokumentu ČT / Pěstuj prostor (vstupenky a více informací)
Byt Krausových (Bendova 10)

10. 10. 18:00
Ikony / příběh krásy IV.
přednáška Mileny Hasalové
Byt Krausových (Bendova 10)

17. 10. 17:00
Kafkův zámek v Siřemi
přednáška Davida Herblicha / Plzeňský literární festival
Byt Krausových (Bendova 10)

2. 11. 17:00
Citlivý člověk
čtení Jáchyma Topola/ Plzeňský literární festival
Byt Krausových (Bendova 10)

14. 11. 18:00
Ikony / příběh krásy V.
přednáška Mileny Hasalové
Byt Krausových (Bendova 10)

23. 11. 18:00
Poezie z mramoru
Slam poetry
Byt Krausových (Bendova 10)

12. 12. 18:00
Odpolední čaj u Loosů
Poetické divadlo
Byt Krausových (Bendova 10)