Ozvěny roku Adolfa Loose - výstavy v Loosových interiérech

Sutnarka na návštěvě u Adolfa Loose

Sutnarka, progresivní fakulta designu a umění na Západočeské univerzitě v Plzni, byla přizvána k realizaci výstav v plzeňských interiérech od světoznámého architekta Adolfa Loose. Lze předpokládat, že se mladý Ladislav Sutnar ve 20. letech minulého století v Plzni, Praze nebo Vídni mohl setkat se zkušeným Adolfem Loosem. Je zřejmé, že tehdejší kulturní tendence, k nimž se průkopník moderní architektury aktivně hlásil, ovlivnily Sutnarův přístup k designu a umění. Sutnar ve své práci mnohokrát uplatnil principy funkcionalismu a aplikoval je na mnoho oborů, v nichž se angažoval v Evropě a USA. Kurátor Sutnarky Jan Van Woensel koncipoval tři samostatné výstavy, které vyvolávají živý dialog mezi uměním a designem, architekturou a uměleckými zásahy, kulturou a vzpomínkami.

Ze vzpomínek Evy Brummelové
jaro 2021
Apartmán Richarda Hirsche / Plachého 6
Ateliéry ilustrace a multimédia připravily novou originální instalaci v Loosově apartmánu pro Richarda Hirsche, který je po částečné rekonstrukci přístupný pouze příležitostně. Ilustrovaná povídka věnovaná životnímu příběhu Evy Brummelové před návštěvníky ožije prostřednictvím videoanimace.


Loos v novém: Grafický Design
jaro 2021
Byt rodiny Krausových / Bendova 10
Studenti Ateliéru grafického designu vytvořili sérii prací inspirovaných osobou, životem a dílem architekta Adolfa Loose.


Dialog fotografie
jaro 2021
Byt rodiny Voglových / Klatovská 12
Práce studentů Ateliéru fotografie na téma Adolf Loos citlivě doplňují interiér bytu Voglových a s originálním zařízením a doplňky interiéru vzájemně komunikují.