Úspěšní prvorepublikoví podnikatelé a bydlení od architekta Loose

S bohatou průmyslovou tradicí na Plzeňsku nejsou spojeny pouze tovární areály, doly či nádražní budovy. Očitými svědky úspěšné éry jsou také bytové interiéry navržené světoznámým architektem Adolfem Loosem pro místní průmyslníky. Tři z osmi dochovaných interiérů budete moci navštívit během festivalu Industry Open za speciální festivalové vstupné v ceně 50 korun.

Od pátku 14. do neděle 16. června je možné se zúčastnit komentovaných prohlídek interiérů v Bendově 10 a na Klatovské 12. V Bendově 10 navrhl Adolf Loos interiér pro rodinu chemického inženýra Viléma Krause a dceru majitele chemické továrny Gertrudu Taussigovou Krausovou. Obdivovat zde můžete především nádherný salon se stěnami obloženými mramorem cipollino, protilehlými zrcadlovými stěnami a mahagonovým kazetovým stropem.

Z původního bytu a ordinace s čekárnou a rentgenovým pracovištěm doktora Vogla na Klatovské 12 se sice dochoval pouze salon s jídelnou, nicméně i tento interiér vás okouzlí nadčasovým designem, použitými materiály a promyšlenou kompozicí. Díky replikám původního nábytku si můžete trochu okusit, jak se v interiéru od „Loose“ žilo.

Vlastnit byt navržený věhlasným architektem Loosem bylo záležitostí prestiže a samozřejmě i dobrých kontaktů. Dalším z jeho zákazníků byla rodina Semlerových. Jejich rodinná firma se před druhou světovou válkou ve světě proslavila především díky výrobě kvalitních gramofonových jehel značky SEM. V továrně na drátěné zboží ve Vochově se vyráběly také kancelářské sponky, drátěnky do postelí nebo ostnatý drát.  Ředitelství továrny a zároveň sídlo rodiny zřídil zakladatel firmy Šimon Semler na adrese Klatovská 19. Právě tam si na začátku 30. let jeho nejstarší syn Hugo nechal navrhnout část interiéru svého bytu Adolfem Loosem, ačkoliv to bylo pouhých pár let od doby, kdy si bydlení nechal zařídit jiným architektem.

Interiér rodině však vzhledem k jejich židovskému původu nesloužil dlouho. Během války zde sídlilo vrchní velitelství wehrmachtu a i poté armáda. Do doposud nezrekonstruovaného Loosova interiéru v bývalém domě rodiny Huga Semlera se mohou návštěvníci podívat pouze několikrát do roka. V rámci programu festivalu Industry Open jsou jeho komentované prohlídky připraveny na sobotu 15. června.

Program festivalu Industry Open - komentované prohlídky Loosových interiérů:

  • Pátek 14.6. – neděle 16.6.: Byt Krausových (Bendova 10)
  • Pátek 14.6. – neděle 16.6.: Byt Voglových (Klatovská 12)
  • Sobota 16.6.: Dům Huga Semlera (Klatovská 12)

Vstupenky je nutné si zajistit předem v Turistickém informačním centru vedle Plzeňské radnice nebo na Plzeňské vstupence.