Adolf Loos v Plzni

Prohlídky apartmánu Richarda Hirsche

Sotva se zavřely dveře do prozatím opuštěného bytu Huga Semlera na Klatovské 19, kde mimo jiné sídlívala také vojenská správa, zveme vás na prohlídku dalšího z doposud kompletně nerekonstruovaných interiérů, do apartmánu Richarda Hirsche. Najdete jen na adrese Plachého 6 a prohlédnout si jej 18. května můžete v rámci programu akce Plzeňské dvorky.
V novorenesančním domě Viléma a Marty Hirschových v Plachého ulici 6 se nacházel první Loosem upravovaný byt v Plzni. Byl navržen v roce 1907 ve velmi luxusní podobě a zaujímal celé první patro. O dvacet let později Adolf Loos byt ještě rozšířil a doplnil o drobnou dvorní přístavbu verandy. Navíc ve druhém patře navrhl mládenecký apartmán pro syna Hirschových Richarda. Z původního bytu v prvním patře se bohužel zachoval jen křížem kladený trámový strop. V roce 2012 se ale Odboru památkové péče magistrátu města Plzně podařilo v domě objevit do té doby neznámou, téměř kompletně dochovanou Richardovu ložnici z roku 1927 s charakteristickými vestavěnými šatními skříněmi. V roce 2015 nechalo město původní dochovaný nábytek kompletně zrestaurovat. Zbytek interiéru na své kompletní vybavení zatím čeká.
  • Délka prohlídky 30 minut. Cena 50,- Kč/osoba. Sraz na prohlídky v průjezdu domu.
  • Vstupenky na komentované prohlídky bude možné zakoupit online na online nebo přímo u průvodce na místě (kapacity jsou omezeny).
  • Časy prohlídek: 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00.
  • Dvorek bude přístupný zdarma.