Adolf Loos v Plzni

Apartmán Richarda Hirsche

Interiér je součástí 4. prohlídkové trasy
Byt Huga Semlera a apartmán Richarda Hirsche

Koupit vstupenky

Apartmán Richarda Hirsche

V případě této realizace je zcela nezbytné zmínit, že se v tomto novorenesančním domě Viléma a Marty Hirschových nacházel zcela první Loosem upravovaný byt v Plzni. Byl navržen v roce 1907 ve velmi luxusní podobě a zaujímal celé první patro. O dvacet let později Loos byt ještě rozšířil a doplnil o drobnou dvorní přístavbu verandy, a navíc ve druhém patře navrhl mládenecký apartmán pro syna Hirschových, Richarda.

Richardův byt byl řešený jako bydlení mládence, zahrnoval pouze salón, ložnici a sociální zařízení, kuchyně v tomto případě nebyla potřeba.

Hirschovým se podařilo úspěšně uprchnout před nacisty do Argentiny, později se usadili v Austrálii. Těsně po válce v objektu sídlil Americký ústav, mimo jiné zde proběhla také jednání o soutěži na pomník „Díky Ameriko“ k poctě americké armády. Od 50. let vzácný, Loosem navržený byt manželů Hirschových fungoval jako školní družina. V šedesátých letech byl interiér bytu odstraněn a zničen, zbylo jen pár fragmentů, které ale postupně mizely v letech následujících. V 90. letech dům fungoval jako ubytovací zařízení Západočeské univerzity. Dnes je využíván jako bytový dům, jehož vlastníkem je město Plzeň.

V roce 2012 se Odboru památkové péče magistrátu města Plzně podařilo v domě objevit téměř kompletně dochovanou Richardovu ložnici z roku 1927 s charakteristickými vestavěnými šatními skříněmi. Loos zde použil kombinaci temně zeleně lakovaných rámů skříní s orientálními tapetami na skříňových dveřích. Realizace, která byla považována za ztracenou, se tak vrátila do povědomí odborníků. V roce 2015 nechalo město původní dochovaný nábytek kompletně zrestaurovat. Vybavení navazujícího Richardova salónu v 80. letech 20. století odvezl soukromý sběratel Vladimír Lekeš a po revoluci jej restaurovaný nechal instalovat v nových prostorách v Praze jako soukromou galerii.

Volný prostor apartmánu Richarda Hirsche v Plzni byl v roce 2015 doplněn instalací lepenkových maket nábytku vytvořených studenty mezinárodního programu Internationalen Masters für Interieur Architecture Design (IMIAD) Vysoké školy technické ve Stuttgartu pod vedením profesora Wolfganga Grillitsche. Výstava s názvem Wish You Were Here reflektovala rozdílnost dámského a pánského pojetí bydlení.

V současnosti se byt zpřístupňuje příležitostně několikrát do roka nebo pro předem objednané skupiny a čeká na další etapu rekonstrukce, která bude zahrnovat vybavení chybějících částí mobiliáře ložnice a přilehlého salónu.

Zajímavostí je, že dodnes existují dva vzácné portréty Viléma a Marty Hirschových namalované na Loosův podnět světoznámým malířem Oskarem Kokoschkou. Jsou odděleně součástí galerijních sbírek v Berlíně a New Yorku.

Každý kus nábytku, každá věc, každý předmět vypráví příhody, historii rodiny. Byt není nikdy hotový: vyvíjí se s námi a my v něm. Mladý muž je tehdy bohatý, má-li rozum v hlavě a dobrý oblek ve skříni.