Adolf Loos v Plzni

Byt Huga Semlera

Interiér je z důvodu rekonstrukce momentálně nepřístupný.

Byt Huga Semlera

Stopu architekta Adolfa Loose nalezneme také v domě rodiny Semlerových na Klatovské třídě 19, domě s historií hodnou zfilmování. Rodina Semlerových vlastnila ve Vochově u Stříbra továrnu na výrobu drátěného zboží, jako jsou pletiva, hřebíky, jehly, ale později také kvalitní jehly do gramofonů, které se vyvážely pod značkou SEM do celého světa. Rodina bydlela ve svém domě na Klatovské třídě 19, který zakoupil zakladatel podniku Šimon Semler. Po smrti Šimona bydlel v domě jeho nejstarší syn Hugo s rodinou a maminkou, ovdovělou paní Bertou, v přízemí pak zůstalo sídlo firmy s kancelářemi. Firmu vedl dále jako podílník s bratrem Oskarem, investorem tzv. Semlerovy rezidence na Klatovské třídě 110.

V roce 1930 si nechal Hugo rekonstruovat celé první patro domu, kde bezpochyby zasáhl Adolf Loos v případě jedné místnosti, a to hudebního salónu. Přísně osově symetrický pokoj, obložený mramorem fantastico bílé barvy s černým žilkováním a cihlovým krbem ve středu hlavní stěny, je ozdobou i vrcholem enfilády, na sebe navazujících místností – jídelny, pánského pokoje, a právě hudebního salonku. Zbývající dvě dochované místnosti jsou však již pravděpodobně dílem některého z Loosových spolupracovníků. V roce 1932 Loos navrhl ještě odvážnou dvoupodlažní nástavbu domu s plochou střechou. Ta měla původně sloužit pro Oskara, ale nebyla nakonec realizována. Její výkresy jsou však dochovány v Královské komoře britských architektů v Londýně.

Rodina Semlerových byla pro svůj původ nucena nejprve v roce 1939 odprodat svoji továrnu, a nakonec v roce 1941 za dramatických okolností emigrovat. Rodina Huga Semlera se přes Švýcarsko a Kubu dostala do Kanady, kde se usadila. Syn Huga, Hanuš, po roce 1939 uprchl do Anglie. Tam byl přijat do československé branné moci a stal se členem RAF, Královského letectva, jako palubní mechanik 311. československé bombardovací peruti. Během války dosáhl hodnosti četaře (britská Flight Sergeant). Po 2. světové válce se také usadil v Kanadě, kde založil dřevařskou firmu po vzoru svého otce. Hanuš Semler zemřel v roce 2007 v Perthu, v provincii Ontario v hodnosti podplukovníka. Jeho potomci žijí v Kanadě dodnes.

Během 2. světové války sloužil dům rodiny jako vrchní vojenské velitelství města (Wehrmachtu). V pánském salonu byla na konci války podepsána kapitulace německé posádky. Tehdejší generál, Georg von Majewski, se po podpisu kapitulačních listin před přítomnými americkými vojáky, svým štábem a manželkou Elisabeth na místě zastřelil. Po válce komunistický režim Semlerovým dům zabavil a nadále jej využívala až do roku 2002 Československá (později Česká) armáda. Dům i s interiérem v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž cílem je adaptace domu v muzeum Patton Memorial, které se momentálně nachází v KD Peklo, Pobřežní 10, Plzeň. Na nové muzeum i rekonstruovaný Loosův interiér se budete moct podívat již v létě 2026.

Moderní člověk používá ornamenty dřívějších a cizích kultur podle libosti. Při svém vlastním vynalézání se soustředí na jiné věci.