Adolf Loos v Plzni

Semlerova rezidence

Interiér je součástí 3. prohlídkové trasy
Semlerova rezidence

Koupit vstupenky

Semlerova rezidence

Rodina Oskara Semlera bydlela nejprve v Jagellonské ulici nedaleko dnešní Klatovské třídy, odkud se zprvu plánovala přestěhovat do rodinného domu a sídla firmy na Klatovské třídě 19. To by ovšem znamenalo výraznou rekonstrukci tohoto domu a jeho zvýšení o další dvě patra. Návrhem této odvážné nástavby nebyl nikdo jiný než Adolf Loos a její výkresy jsou dodnes dochovány v Královské komoře britských architektů v Londýně. Oskar Semler se ale nakonec rozhodl přistoupit k jinému řešení, a to koupi původně činžovního domu na Klatovské 110. V roce 1932 požádal Adolfa Loose o vypracování projektu na velkorysou adaptaci bytu z celého jednoho křídla domu na Klatovské 110. Vzhledem k Loosovu špatnému zdraví a následné smrti se však projekčních prací ujal jeho žák a spolupracovník architekt Heinrich Kulka. Do nového bydlení se Oskar nastěhoval se svou rodinou v roce 1934.

Jde o jediný byt v Loosově stylu v Plzni, kde nalezneme unikátní princip tzv. Raumplanu – jednotlivé místnosti v bytě jsou rozdílně vysoké, navíc i navzájem výškově posunuté do mnoha úrovní a mezi sebou propojené schodišti do kontinuálně navazujících prostor. V bytě tedy můžeme obdivovat Raumplan s rozlehlým salónem s obklady dýhovanými finskou břízou, podlahou ze vzácného makasarského ebenu a krb vyzděný z hrubě opracovaných kvádrů znělce. Na ochozu salónu nalezneme knihovnu s červeně lakovanými stropními trámy a pozlacenými prkny záklopu stropu. Zachovala se řada detailů včetně výtahu pro dopravu jídla z kuchyně do jednotlivých místností v různých výškových úrovních. Byt je členěný na společenskou část a na pečlivě oddělené soukromé prostory ložnic a dětských pokojů v horním podlaží. Díky nedávno dokončené rekonstrukci jsou dnes již i tyto místnosti přístupné veřejnosti.

Dům byl z majetku Města Plzně převeden v roce 2012 na Plzeňský kraj a následně svěřen do správy Západočeské galerie. Od roku 2013 prošel tento rozsáhlý prostor třemi etapami rekonstrukce a byl finálně otevřen veřejnosti v září 2022. Součástí expozice rezidence Oskara Semlera se stalo nově vybudované Badatelské centrum pro výzkum architektury Plzeňského kraje.

U mne jde pouze o související kontinuální prostory, pokoje, předsíně, terasy atd. Patra se prolínají a prostory na sebe navazují. Takovým způsobem jsem vedl své žáky k tomu, aby mysleli trojrozměrně - v krychli. Dnes to umí jen málo architektů, dnes jako by výchova architektů končila v ploše.