Adolf Loos v Plzni

Byt Weinerových

Interiér není přístupný veřejnosti.

Byt Weinerových

Další unikátní interiér se nachází v neméně zajímavém domě navrženém architektem Bohumilem Chvojkou na náměstí Republiky 22. Interiéry zubní ordinace Samuela Teichnera v druhém patře a bytu manželů Weinerových o patro výše byly díky svému stylu dříve připisovány Adolfu Loosovi. Dnes se v případě obojího odborníci přiklání spíše k Loosovu spolupracovníkovi Norbertu Kriegerovi či Heinrichu Kulkovi. Byt si nese hned několik loosovských prvků, jako je propojení salónu s jídelnou, osová symetrie a precizně vybavené vestavěné skříně. Původní barevnost (dnes již nedochovaná) byla podobně jako u jiných pozdějších Loosových realizací v pestrých tónech modré, žluté a červené.

Bohužel osudy rodiny byly pro židovský původ jejích členů nešťastné. Pavel a Lili Weinerovi, Pavlovi rodiče, Karel a Růžena, i doktor Samuel Teichner byli zavražděni v koncentračních táborech. Po roce 1945 byl dům vrácen sestře Karla Weinera, na počátku šedesátých let byl však zestátněn.

Ač se z původní ordinace dochovaly jen pouhé fragmenty, byt manželů zůstal zachován ve vysoké míře. V současnosti je dům v držení soukromého majitele, který interiér využívá k bydlení, a je tedy veřejnosti nepřístupný.